1

Χάρτης Πόλης

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Αγίας Βαρβάρας, περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες, που αφορούν είτε τις υπηρεσίες του Δήμου είτε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επιλέγοντας την κατάλληλη εφαρμογή, μπορείτε να περιηγηθείτε σε διαδραστικούς χάρτες του Δήμου, αντλώντας πληροφορίες για κάθε σημείο της πόλης.

Η οργάνωση των δεδομένων έχει γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε ο χρήστης να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναγνωρίζει, να αναζητά και να ανακτά όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα γεωγραφικά δεδομένα που παρουσιάζονται στον διαδραστικό χάρτη της εφαρμογής.