Θάνατος και ανάσταση στη θρησκευτική χριστιανική παράδοση