Σεμινάριο κατασκευής καρφίτσας

Το Σάββατο 9 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο κατασκευής καρφίτσας

Πληροφορίες  στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, τηλ: 210 5697223 – 4