“Ολοι Μαζί για Πόλη Καθαρή ” Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ώρα 9π.μ εθελοντικός καθαρισμού του βουνού