1

«Ενημερωτική ομιλία για τον κορωνοϊό» Ομιλητής κ. Γεώργιος Δελλής, Νοσηλευτής, εκπρόσωπος της ομάδας διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον κορωνοϊό Τετάρτη 4 Μαρτίου, ώρα 6 μ.μ.