Διακρατικό Συνέδριο του προγράμματος URGENT «Αναθεωρώντας την ευρωπαϊκή αστική ταυτότητα: ένα δίκτυο συμμετοχικών πόλεων» Πέμπτη 31 Μαΐου 9 π.μ. , Στέγη Ποντίων