Διαδραστική παράσταση «Το θαύμα της Ενέργειας»της Re-Battery