Διαδραστική παράσταση “Το θαύμα της Ενέργειας”της Re-Battery