ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Δηλώνει ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του Ν.2119/1993 «περί μητρώων αρρένων» , από 2 Μαΐου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2019, θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο συνηθισμένο σημείο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος ο ονομαστικός κατάλογος ( ετήσιο Μητρώο Αρρένων ) των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2018  από Δημότες μας , που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2119/1993 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου ( ετήσιο Μητρώο Αρρένων ) και να υποβάλλουν στο Δήμο τις τυχόν ενστάσεις τους για λανθασμένη ή άκυρη εγγραφή , μέχρι 31 Μαΐου 2019.