1

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ως εξής:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, 123 51, Αγία Βαρβάρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (Τηλ. κέντρο) 213-2019300
Γραφείο Δημάρχου : 213 2019365-366

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@agiavarvara.gr