1

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Αγίας βαρβάρας, ως εξής:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, 123 51, Αγία Βαρβάρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (Τηλ. κέντρο) 213-2019300
Τηλέφωνο FAX : 213-2019395
Γραφείο Δημάρχου FAX: 213-2019394

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@agiavarvara.gr