1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ

Γραφείο Δημάρχου

grdim@agiavarvara.gr

τηλ. 2132019365

2132019366