Δοξολογία-Εκφώνηση πανηγυρικού-Κατάθεση στεφάνων &Παρέλαση για 25η Μαρτίου