1

Δωρεάν test COVID-19, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2021