Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Οδηγίες – Όροι Συμμετοχής

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αξιοποιώντας την γνώση και ό,τι πέτυχε ο ανθρώπινος νους και η εργασία, αποφάσισε μέσα από τις δράσεις του θεσμού της δια βίου μάθησης, την λειτουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) το οποίο απευθύνεται σε όλους τους δημότες, χωρίς ηλικιακά ή οικονομικά κριτήρια.

Για τη δυνατότητα συμμετοχής, ο/η ενδιαφερόμενος/η:

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Διδάσκοντες – Τρόπος διεξαγωγής των διαλέξεων

Οι διδάσκοντες/ουσες είναι διακεκριμένοι/ες Επιστήμονες και καταξιωμένοι/ες στον τομέα τους. Θα καταθέτουν τις γνώσεις τους πάνω στο ανάλογο θέμα, με εκλαϊκευμένο τρόπο και θα ακολουθεί εποικοδομητικός διάλογος και επίλυση ερωτημάτων και αποριών.

Ο κάθε θεματικός κύκλος μαθημάτων θα αποτελείται από σειρά διαλέξεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα, σε καθορισμένη ημέρα, και ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της συζήτησης και των ερωτήσεων – τοποθετήσεων).

Το ΔΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος των εισηγήσεων ή του χώρου διεξαγωγής τους , καθώς και τις ημερομηνίες, με την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Επίσης, το ΔΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα της μη υλοποίησης κάποιου κύκλου διαλέξεων, εφ’όσον δεν θα έχει συμπληρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων συμμετοχής.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Για την απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διαλέξεων του κάθε θεματικού κύκλου, με δικαίωμα δύο απουσιών ανά κύκλο. Με την ολοκλήρωση του διδακτικού θεματικού κύκλου απονέμεται η ανάλογη Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Το ΔΕΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τις διαλέξεις, ενώ δεν υποχρεούται να διανέμει ή να αναρτά σημειώσεις στην ιστοσελίδα του, πέρα από αυτές των εισηγητών, μετά την ολοκλήρωση του θεματικού κύκλου.

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility