1

Δίκτυα και Συνεργασίες

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας συμμετέχει σε πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, ενώσεις και επιχειρήσεις:

 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
 • Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ)
 • Αναπτυξιακός Σύνδεσμός Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ)
 • Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας -Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)
 • Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ)
 • Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)
 • Ευρωπαικός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας- Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου (ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)
 • Δίκτυο Βιβλιοθηκών Ελλάδος  (ΔΒΕ)
 • Διεθνής Ένωση Εκπαιδευτικών Πόλεων (IAEC) International Association of Education Cities
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κοινωνική Ένταξη και την Τοπική Δράση (E.L.I.S.A.N.)
 • Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάων – ΔΙΚΤΥΟ ΡΟΜ
 • Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  (ΑΡΗΞΙΣ)
 • Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
 • Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο
 • Δίκτυο επαγγελματιών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 • Επιχειρησιακό συντονιστικό κέντρο για την παιδική προστασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ασφάλεια των πόλεων
 • Ελληνικό δίκτυο πόλεων φιλικό προς τα παιδιά
 • Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Αδελφοποιημένες Πόλεις

 • VΕLENCE (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)  (2002)
 • ΛΙΒΑΔΙΑ (ΑΛΒΑΝΙΑ)  (2011)