1

ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9:30 με 15:00 ΣΤΟ Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 7