1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ( Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Βρεφονηπιακός Σταθμός «Δημήτρης Παντελιάδης» &  Παιδικός Σταθμός «Σβούρα»), στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017.