1

«ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 !!!!) ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-08-2022»