1

«ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 !!!!) ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-08-2022»