1

«ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 !!!!) ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-08-2022»