1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ