1

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.