1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανάθεση για την «προμήθεια  και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στο ισόγειο του Μεγάρου Μήτρου Σουλιμιώτη»