ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ανταλλακτικών βενζινοκίνητων μηχανημάτων, εργαλείων κήπου, φυτών, λιπασμάτων και αυτόματου ποτίσματος για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα – Β΄Φάση, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας