Δωρεάν Σεμινάρια

Aγία  Βαρβάρα 4/10/2013

Δ Η Μ Ο Σ  Α Γ Ι Α Σ  Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια για :

  • Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.
  • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ), που είναι υποχρεωτικά για όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση, λιανικό εμπόριο, διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 στο τηλέφωνο Γραμματείας Αντιδημάρχων 213.2019373.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εφόσον καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ενδιαφερόμενων για κάθε τμήμα.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΜΙΧΟΣ