Ισολογισμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας έτους 2012

Ανακοινώθηκε ο ισολογισμός του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το 2012