Δωρεάν Εργαστήρια Συμβουλευτικής προς Εργαζόμενους

 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και  το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη των εργαζομένων για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων».

 

Σκοπός της συνεργασίας αυτής αποτελεί η καθολική υποστήριξη των εργαζομένων παρέχοντας δωρεάν πληροφόρηση σε θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας και πολιτικών απασχόλησης αλλά και Συμβουλευτικής.

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δήμο μας δωρεάν εργαστήρια Συμβουλευτικής με τις παρακάτω θεματικές:

  • «Αντιμετώπιση και Διαχείριση Εργασιακού άγχους»
  • «Επικοινωνιακές Δεξιότητες στο χώρο εργασίας»
  • «Επίλυση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας»

Τα εργαστήρια προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και απαιτείται συμπλήρωση τουλάχιστον 10 ατόμων ανά τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας – Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2132019308, 7, Ευαγγελία Δημητροπούλου, Αγγελική Παπαγεωργίου.