1

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη και φέτος

Με πλήρη συναίσθηση και απόλυτη κατανόηση για τους δημότες και τους επαγγελματίες της πόλης μας οι οποίοι, κατά κανόνα, δίχως να φέρουν ευθύνη χειμάζονται οικονομικά ως απότοκο των διαδοχικών κρίσεων –δημοσιονομικής και υγειονομικής και της πρόσφατης ενεργειακής-, η Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε και για το έτος αυτό να διατηρήσει, για τρίτη, συνεχή χρονιά σταθερά τα δημοτικά τέλη, δίχως να προβεί σε καμία αύξησή τους, παρά την μεγάλη ανάγκη για ισοσκελισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Ας επιτραπεί η επισήμανση ότι, με εργώδη προσπάθεια, η καθαριότητα στην πόλη είναι σαφώς βελτιωμένη σε πολύ σημαντικό βαθμό. Παρά το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι οικονομικοί πόροι είναι ασφυκτικά περιορισμένοι, η Δημοτική Αρχή έχει επιτύχει να αυξηθεί το προσωπικό, να επισκευασθούν και καταστούν λειτουργικά οχήματα, τα οποία πριν «σάπιζαν» εγκαταλελειμμένα στο αμαξοστάσιο ή αλλού, να πραγματοποιηθεί δύο φορές, προμήθεια νέων κάδων συλλογής απορριμμάτων κ.ά.

Ευνοήτως και μόνη, αυτή η ανάγκη -για ακόμη καλλίτερες υπηρεσίες στον τομέα καθαριότητας-, θα δικαιολογούσε, απολύτως, κάποια σχετική αύξηση των τελών.

Όμως, αυτό είναι ο εύκολος δρόμος και δεν αποτελεί επιλογή του Δημάρχου και της Διοίκησης.