Αίτηση για Τέλεση Πολιτικού Γάμου

  1. Αίτηση
  2. Τις άδειες γάμου των δύο συζύγων