1

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας αρμόδιος για :

  1. Την εποπτεία του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Ηλικιωμένων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Ορίζουμε τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

panxanthopoulos@gamil.com

Τηλέφωνο  2105450670 – 6977268475

Γραμματεία Αντιδημάρχων

Τηλέφωνο: 2132019363