Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια

Παρέχει έγκαιρη διάγνωση νοητικών λειτουργιών, ενημερωτικές συναντήσεις