Μονάδα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Ηλικιωμένοι κι άτομα με ειδικές ανάγκες που ζουν μοναχικά, που δεν έχουν δεν έχουν επαρκείς πόρους ζωής και δεν αυτοεξυπηρετούνται, μπορούν να καλέσουν «βοήθεια στο σπίτι». Η υπηρεσία αυτή μπορεί να τους στηρίξει κοινωνικά και ψυχολογικά. Να τους παρέχει ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, σίτιση αν αυτό είναι αναγκαίο, οικογενειακή βοήθεια. Μπορεί επίσης, να τους μεταφέρει σε υπηρεσίες, να τους συνοδεύσει και να βοηθήσει στη διεκπεραίωση θεμάτων τους σε αυτές.