ΚΕΠ Υγείας

Το ΚΕΠ Υγείας είναι μια νέα δομή που έχει σκοπό την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας των πολιτών.