Κέντρο Κοινότητας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά

Παρέχει υποδοχή ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών, διασύνδεση με υπηρεσίες και δομές  καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης της ένταξης Ρομά (υποστήριξης της εκπαίδευσης, προώθησης της απασχόλησης και προαγωγής υγείας)