Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”