1

Αναζήτηση εργασίας

Στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου λειτουργεί υπηρεσία πληροφόρησης και υποστήριξης ανέργων πολιτών.

Ειδικότερα η υπηρεσία:

  • Υποδέχεται τα άτομα και παίρνει πληροφορίες που συνθέτουν το επαγγελματικό και κοινωνικό τους προφίλ
  • Παρέχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα απασχόλησης
  • Ανακοινώνει τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
  • Βοηθά τα άτομα στην ορθή σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος
  • Δίνει συμβουλές για το πώς μπορούν να παρουσιάσουν καλύτερα τον εαυτό τους στις επαγγελματικές συνεντεύξεις
  • Υποστηρίζει τα άτομα στη σωστή συμπλήρωση αιτήσεων πρόσληψης σε δημόσιες υπηρεσίες και στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το επαγγελματικό τους προφίλ
  • Παρέχει πληροφορίες και διασυνδέει τους ωφελούμενους με δομές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διά βίου μάθησης και απασχόλησης
  • Ενημερώνει για προγράμματα ανάπτυξης κα στήριξης της επιχειρηματικότητας
  • Έχει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στους ανέργους και στους πιθανούς εργοδότες