1

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης θα είναι κλειστά αύριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.