ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Υποβολή αιτήσεων από 07-05-2019 μέχρι και 16-05-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.

Υποβολή αιτήσεων από 07-05-2019 μέχρι και 16-05-2019