2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ