ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ