Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑρχικήΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
image_print

Ορίζουµε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Σάββα Σαββίδη, ως Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας στον οποίο δεν παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

  1. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό θεµάτων που αφορούν στην καθαριότητα της πόλης, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ανακύκλωσης.
  2. Την εποπτεία των Τεχνικών Συνεργείων.
  3. Την εποπτεία του τµήµατος επισκευών – συντήρησης καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης φθορών οδών, οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων.
  4. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό των θεµάτων οδοσήµανσης και ηλεκτροφωτισµού της πόλης.
  5. Την εποπτεία του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας (ΠΣΕΑ).
  6. Την εποπτεία του Γραφείου Κινήσεως και του σταθµού δηµοτικών αυτοκινήτων.
  7. Την εποπτεία, φροντίδα , συντήρηση και φύλαξη των παιδικών χαρών.
  8. Τη µέριµνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων.
  9. Την τέλεση πολιτικών γάµων.
  10. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP | GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO