Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑρχικήΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
image_print

Ορίζουµε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεµιστοκλή Ντάβιο ως Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας µε θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου και του µεταβιβάζουµε τις παρακάτω αρµοδιότητες:

  1. Την εποπτεία των θεµάτων Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών.
  2. Τη µέριµνα και εποπτεία για τη φύλαξη, προστασία, συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων.
  3. Την εποπτεία των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
  4. Την εποπτεία του τµήµατος Κηποτεχνίας και Πρασίνου.
  5. Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και πανηγύρεων.
  6. Την ευθύνη για θέµατα Αθλητισµού και Πολιτισµού.
  7. Την τέλεση πολιτικών γάµων.
  8. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP | GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO