ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ

Διαδικασία  απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας περιφερειακών Η/Υ  για τις ανάγκες του Δήμου.