ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ

Η ΔΗΚΕΑΒ ανακοινώνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», με κωδικό MIS 5002320 στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Πέμπτη 22/02/2018 έως Δευτέρα 05/03/2018, από 10.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Επισυνάπτονται: 

Η ανακοίνωση ΣΟΧ 1  (ΑΔΑ 6ΧΨΦΟΡΑΘ-ΝΜΚ) συνοδευόμενη από  το Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 06.03.2017.