Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Πρόνοια

image_print
 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αιτούντος
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1) & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για εισοδήματα 2016), του αιτούντος και των φιλοξενούμενων (αν υπάρχουν)
 3. Ε9 : ομοίως με το παραπάνω
 4. Ε2: ομοίως με το παραπάνω ( αφορά είσπραξη ενοικίων ή δωρεάν παραχώρηση)
 5. ΕΝΦΙΑ (αξία ακίνητης περιουσίας): ομοίως με το παραπάνω
 6. IΒΑΝ (Τραπεζικός λογαριασμός) του αιτούντος-δικαιούχου
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 8. BEBAIΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για όσους εργάζονται (να αναγράφεται το καθαρό ποσο΄)
 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Πρόνοιας, Α21 κ.λ.π.)
 10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (ως ενοικιαστής)
 11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ενήλικων μαθητών – σπουδαστών έως 25 ετών)
 13. E-mail
 14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
 15. Συμπληρωματικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Το Έντυπο Συναίνεσης το υπογράφουν όλα τα ενήλικα άτομα του νοικοκυριού (γίνεται γνήσιο υπογραφής για όλους από δημόσια υπηρεσία ή αστυνομία) αφού συμπληρώσουν όλοι τα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τους.

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης της αίτησης στο σύστημα του Υπουργείου, δύναται να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση με πλοίο.
 2. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για κάλυψη εξόδων ταφής.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP | GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO